Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)

Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style) 2.0

Miễn phí
Thêm Tamil bố trí bàn phím
Người dùng đánh giá
3.3  (199 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Tavultesoft
Thay đổi bố trí bàn phím của bạn. Thêm vào của bạn bố trí bàn phím ngôn ngữ Tamil. Nó dựa vào máy đánh chữ Tamil. Sử dụng nó với bàn phím QWERTY (tiếng Anh) bình thường.
Tamil keyboard for Unicode phông dùng Bamini layout nghị. Nếu cô em cần gì dùng keyboards rồi này hỗ trợ cụ là điều cô cần phải hiểu được thứ ngôn ngữ này... và cũng để sử dụng nó với giấy tờ và các ứng dụng.
Thông tin được cập nhật vào: